سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

تعداد اعضا انجمن: 546 نفر
از چه طریقی با انجمن حسابداری مدیریت ایران آشنا شده اید؟