سامانه انجمن های علمی

دارای مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری

انجمن مهندسی مالی ایران با مشارکت  و همکاری دانشگاه ها، سازمانها، بانک ها و شرکت های فعال در بازار پول و سرمایه، برگزار می کند

هفتمین دوره کنفرانس ملی تخصصی مهندسی مالی

* با رویکرد بین المللی *

تاریخ :   پنجشنبه 9  اسفند 1397

مکان : تهران – دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

موضوع : مهندسی مالی و آینده کسب و کار

با همکاری اساتید دانشگاه های:

آزاد اسلامي، تهران، الزهراء، تربيت مدرس، علامه طباطبائي، خوارزمی و ساير دانشگاه های معتبر کشور

 همچنین شرکت های فعال در حوزه بازار پول و سرمایه کشور، نهادها، بانک ها و کمیسیون انجمن های علمی کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برنامه های جنبی کنفرانس : 

 تقدیر از مشاهیر علمی و حرفه ایی از جمله بزرگداشت یاد و خاطره پروفسور غلامرضا جهانشاهلو

 برگزاری کارگاه های تخصصی

برگزاری جشنواره های علمی و تخصصی 

برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب

محورهای کنفرانس:

محور اصلی :

استقرار بهینه نظام مهندسی مالی ایران  
هدف :

بستر سازی تحقق اهداف تولید، اشتغال در سال حمایت از کالای ایرانی

محورهای فرعی :

1- مهندسی مالی و استراتژی های توسعه  کسب و کار

2- مهندسی مالی ” نتایج، کاربردها و چالشها “

3- جایگاه مهندسی مالی در صنعت بازارهای مالی 

4- تکنولوژی و استراتژی های نوین در مهندسی مالی

5- مهندسی مالی و ابزار سازی مالی نوین

روز و تاريخ  برگزاري :  پنجشنبه   09/11/1397

مکان برگزاري : تهران

 برگزاری جشنواره های تخصصی

ساختار مدیریتی کنفرانس :

الف) شورای سیاست گذاری :

1) دکتر عبدالعلی زاده ( رئیس هیات مدیره شستا ) رئیس شورا

2) دکتر نیکو مرام ( رئیس انجمن ) عضو شورا

3) دکتر رهنمای رودپشتی ( دبیر کل انجمن ) عضو شورا

 ب) کمیته علمی :

دکتر هاشم نیکو مرام( ریاست علمی کنفرانس)

 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و رئیس انجمن مهندسی مالی

دکتر فریدون رهنمای رود پشتی ( دبیر علمی کنفرانس)

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و دبیر کل انجمن مهندسی مالی

دکتر مهدی تقوی  

استاد دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات مدیره انجمن

دکتر ابراهیم عباسی

دانشیار دانشگاه الزهراء و عضو هیات مدیره انجمن

دکتر پیام حنفی زاده 

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی و عضوء هیات مدیره انجمن

دکتر محمد ابراهیم پور زرندی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر شاهپور  محمدی 

دانشیار دانشگاه تهران 

دکتر حسن قالیباف اصل  

استادیار دانشگاه الزهراء 

 دکتز فرهاد حسین زاده لطفی

 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر فریدون قاسم زاده 

دانشیاردانشگاه صنعتی شریف 

 دکتر علی سعیدی  

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

دکتر نقی نتاج   

دانشیار دانشگاه امام حسین (ع) 

دکتر رضا تهرانی

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر رضا راعی

  استاد دانشگاه تهران

دکتر حسین اعتمادی 

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمد جلیلی 

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر  

دکتر محمد اسماعیل فدائی نژاد  

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عباس طلوعی اشلقی

 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

دکتر فرهاد حنیفی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر زهرا پور زمانی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

   دکتر زهرا دیانتی دیلمی

دانشیار دانشگاه خوارزمی

دکتر شادی شاهوردیانی

  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دکتر علی رستمی

 استادیار دانشگاه پیام نور

دکتر غلامرضا زمردیان

 استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر حمید رضا وکیلی فرد

 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر محمد رضا رستمی 

استادیار دانشگاه الزهراء 

دکترحمید رضا کردلویی

 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد   

 مدرس دانشگاه

و اعضای کمیته حسابرسی شستا ( آقایان دکتر عبدالعلی زاده – دکتر راعی – دکتر رهنما – مهندسی تجلی زاده و آقای افشاری )

ج) کمیته اجرایی :

 1) دکتر فیض الله زاده – دبیر اجرایی انجمن

2) آقای آبکار – مدیر مالی شستا

3) دکتر دانایی – رئیس حسابرسی شستا

4) مهندسی فائقی – معاون برنامه ریزی شستا

5) آقای خالق – مدیر امور مجامع شستا

حامیان :

دانشگاهها ، انجمن های علمی و حرفه ایی ، شرکت ها، سازمان ها و نهادهای حرفه ایی در حوزه بازار پول و سرمایه

فراخوان  مقاله و نحوه ارسال مقاله

1- مقالات ترجياً پژوهشي و کاربردي در حوزه بازارمالی ایران و مرتبط با موضوع کنفرانس و لزوماً مبتني بر آزمون به روش کمي (رياضي و آماري و مهندسي) و همراه با مدل سازي ويا الگو سازي پيش بيني  مرتبط با محورهاي کنفرانس

2- مقالات به فرمت ساختار علمی – پژوهشی و با رعایت زمانبندی پذیرش و ارزیابی به ایمیل دبیر خانه ارسال گردد.

f.conference94@gmail.com

فرمت مقالات:

صفحه اول مقاله شامل: عنوان مقاله با قلم B Titr 12، مشخصات نویسندگان با قلم B nazanin 12 (شامل اسامی، رتبه علمی یا آدرس دانشگاهی ، آدرس ایمیل و شماره تماس ) به ترتیب مورد نظر (نویسنده مسئول مشخص باشد)، چکیده فارسی، متن کامل مقاله با قلم B nazanin 14 ، رفرنس با قلم B nazanin 12  و رفرنس های لاتین با قلم 11 Times New Roman  و در انتها تمام مطالب صفحه اول به انگلیسی با قلم Times New Roman   12شامل: عنوان، مشخصات نویسندگان (اسامی، رتبه علمی و آدرس ایمیل)، چکیده و کلید واژگان  

جداول با قلم B nazanin 11  

نکته مهم: مقاله فاقد هر نوع Heading  (styles) باشد.

زمانبندي پذيرش و ارزيابي

   ارسال چکيده مقاله در چارچوب ارائه شده در سايت تا تاریخ 1397/11/15

  ارزيابي چکيده مقاله تا تاريخ 1397/11/16  

 Word  ارسال اصل مقاله از تاریخ 97/09/01 تا تاريخ 1397/11/22 در قالب استاندارد و به صورت

02/12/1397  ارائه برنامه اجرايي کنفرانس براي پژوهشگران و شرکت کنندگان تا تاريخ

نحوه ارتباط با دبیرخانه کنفرانس

تلفن: 44048100 فاکس: 44050659

f.conference94@gmail.com    ایمیل :

نحوه ثبت نام

از طریق سایت، ایمیل یا فکس و با رعایت موارد ذیل

شهریه/ گروهدانشجویانسایر اشخاص حقیقیسازمانها و نهادهاعضوسازمانها و نهادها غیر عضوسازمانها و نهادها غیر عضو
 عضوغیر عضوعضوغیر عضوتا سه نفربیش از سه نفرتا سه نفربیش از سه نفر
 500،000ریال1،200،000ریال1،200،000ریال1،800،000ریالهر نفر 2،800،000     ریالهر نفر 2،400،000ریالهر نفر 4،000،000ریالهر نفر 3،500،000ریال

شهریه ثبت نام  شماره حساب 104042465 بانک تجارت، شعبه شهرک قدس کد 1040 بنام انجمن مهندسی مالی ایران، پرداخت گردد.

    شماره کارت جاری انجمن      5859837000100251: 

شماره شبا جاری انجمن : IR550180000000000104042465.   

نکات مهم :

1- کسانیکه علاقمند به شرکت در کارگاه های تخصصی هستند می بایست علاوه بر حق ثبت نام در کنفرانس بابت ثبت نام در هر یک از کارگاه ها، مبلغ 000/000/30 ، پرداخت نمایند.

2- ثبت نام نهايی منوط به ارائه اصل فيش بانکی می باشد.لذا متقاضيان محترم ضروريست در روز برگزاری کنفرانس فيش مذکور را به همراه داشته باشند، در غيراينصورت انجمن مسئوليتی در اين خصوص نخواهد داشت.

علاقمندان می توانند فرم زیر و فیش بانکی واریز شده را به آدرس f.conference94@gmail.com جهت ثبت نام ارسال فرمایند.

 نحوه حمایت مالی نیز در سایت http://ifea.associations.iau.ir   نیز درج گردیده است. 

     برنامه های ویژه :

الف – برگزاری کارگاه های تخصصی 

1) مهندسی مالی و مدیریت ریسک

2) ابزار سازی مالی

3) کلینیک مالی رفتاری ( چالشها و راهبرد ها ) 

ب – برگزاری نمایشگاه کتاب تخصصی

ج  برگزاری جشنواره  تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از چه طریقی با انجمن حسابداری مدیریت ایران آشنا شده اید؟